Blowerdoor test en thermografische opnames

In de vroege ochtend van 28/11/2014  vond een blowerdoortest plaats en werden er thermografische opnames gemaakt.  Dit alles door Ingenieursbureau Van der Kleij

Geconstateerde gebreken geconstateerd met Thermografische opnames:

  • Van de gesloten geveldelen (borstweringen en dakranden) zijn delen niet geïsoleerd, waardoor condensatie ontstaat;
  • Het kelderdek voor de voordeur is ongeïsoleerd, waardoor hier veel warmte weglekt.
    Infraroodopnames 28-11-2014

Blowerdoortest
De woning heeft een qv;10 (luchtdoorstroom) van 1,21 l/sec/m², terwijl het Bouwbesluit 0,6 l/sec/m² eist. Om het comfort van de woning te verbeteren, is het goed om de luchtdichtheid te verbeteren.

  • De kunststof kozijnen zijn slecht (niet luchtdicht) ingebouwd.
  • De kierdichting van de draaiende delen kan verbeterd worden door ze af te (laten) stellen.
  • Op de verdieping is op het plafond langs de gevels schimmel aangetroffen, zowel in de slaapkamers als in de badkamer. Dit komt doordat deze aansluitingen niet luchtdicht zijn. De koude lucht die binnendringt, koelt het plafond af tot rond het condensatiepunt. Hierdoor wordt het plafond vochtig en ontstaat schimmel.

PDF lezen