CO2-meters

De zelf al eerder gekochte  CO2 meter Sense Air: 163,35 registreert het aantal CO2deeltjes in de lucht en vertaalt dat in een kleur en zelfs een piepend geluid bij overschrijding van de norm.

Een teveel aan CO2deeltjes is een teken dat er geventileerd moet worden.

Uit de website: De instelling van de grenswaarden van de drie ‘stoplicht’ leds en het geluidsignaal (FAI3) is gebaseerd op de hygiënische grenswaarde van 1.200 ppm (parts per million). Bij een CO2-gehalte boven 1.200 ppm is er volgens Bouwbesluit 2003 sprake van te weinig frisse lucht en wordt de lucht als ‘onfris’ aangeduid. In Bouwbesluit 2012 is vastgelegd dat bij bestaande bouw een grenswaarde van 1.200 ppmwordt gehanteerd en bij nieuwbouw 1.000 ppm. De Gezondheidsraad hanteert 1.200 ppm als grenswaarde voor de ventilatie.

  • Standaard instelling:
  • Groene LED : < 800 ppm, goede ventilatie
  • Oranje LED : 800 -1.200 ppm, voldoende ventilatie
  • Rode LED : > 1.200 ppm, onvoldoende ventilatie 
  • Alarm : > 1.400 ppm, slechte ventilatie, betere ventilatie vereist! (FAI3)
  • FAI Light (zonder alarm) : >1.200 ppm, rode led knippert voor extra attentiewaarde

Indien de CO2 meter een CO2 waarde aangeeft van 800 – 1200 ppm wil dit zeggen dat oplettendheid vereist is. De luchtkwaliteit is nog net voldoende, maar extra ventilatie is gewenst. Bron: AirSain

Ik gebruik hem in de woonkamer en vooral in het koude jaargetijde. Alleen dan ben ik geneigd ramen dicht te houden. Als er meer mensen in de woonkamer zijn, ben ik blij als de CO2 meter me tijdig waarschuwt.  Het volstaat meestal om de deur naar de gang open te zetten, danwel een raam open, danwel de WTW op een hogere stand.   Die laatste optie liever niet, omdat de WTW dan toch wel veel lawaai maakt.

De ventilator in de badkamer heeft ook een CO2 meter ingebouwd. Deze gaat lucht afzuigen bij een te hoog CO2 gehalte van de lucht in de slaapkamer; en bij teveel vocht in de badkamer.
Hij zuigt schone lucht aan uit keuken, woonkamer en slaapkamer boven. Al deze ruimtes hebben verbinding met buitenlucht. De keuken en slaapkamer hebben daar nog een rooster voor dat ik overdag dicht doe als het heel koud is. Alle deuren zijn aan de onderkant afgezaagd zodat de lucht goed kan doorstromen.