Kosten

Eddy van Haren heeft tevoren de kosten geraamd mbv Casadata en de ISSO/SBR publicatie 2011: Energie besparingsmogelijkheden bestaande woningen.
Mijn woning valt onder: een rijwoning uit bouwperiode 1946-1965 met oppervlakte van 95,8 m². Levensduurverlenging 25 jaar,
Rc waardes: vloer 2,5 –  gevel 3,5 – dak 3
kierdichting optimaal, gebalanceerde lokale ventilatie. Geen fundament isolatie.
Kostprijs € 25.909 – 32.986. Prijsniveau 2011.

Aanpassing voor mijn huis, dat iets groter is: 113 m²; en 8,3% inflatie (: 113/95,8 m² x 8,3%)= 1,28.
Gecorrigeerde kostprijs: €33.097 – 42.222
Verkregen Rc waardes: fundament/vloer 3,75 – gevel: 4,5 a 6 – dak: 6

Uitgevoerd door Energieprestatie loket: in rood de geraamde kosten;  in blauw de werkelijke kosten, inclusief extra werk.
Arbeidskosten maken de helft van het bedrag uit, materiaal kosten de andere helft.

Echt isolatiewerk Bedrag oppervlak/opmerking prijs per m2
Fundament (bodemisolatie buiten) 4.628
5.365
18,2 254
Vloerisolatie
(plafond kelder (23 m²: ) en bodem kruipruimte (32 m²: €1.620)
2.365
2.371
57 42
Gevelisolatie (buiten)
(voor: €10.885 , achter: €11.897) 
* muurdammen: begroot: 264: bleek niet nodig

22.300
22.300

netto opp: 56,5
bruto opp : 84,8
395 (netto)
263 (bruto)
Gevelisolatie kozijnen, voor resp achter: 834 en 666

1500
1500

   
Gevelisolatie binnenzijde, voor resp achter: 2374 en 1529

3903
3903

   
Gevelisolatie: aanheling dak: 2x 1437

2874
2874

   
Entree (verplaatsen voordeur en isoleren)

925
925

   
Dak (leek aanvankelijk niet nodig, maar het bleek vochtig, daarom hier toch opgevoerd) 10.000
10.080
uitgevoerd door
Rieken Groen daken *
 
Steigerwerk 1.125
1.123
   
Totaal (rode bedragen)  49.620 (alle bedragen in rode kleur, betreft louter isolatiewerk, geraamde kosten)
Totaal (blauwe bedragen) 50.441 (alle bedragen in blauwe kleur, betreft louter isolatiewerk, werkelijke kosten)

 

Extra werk nodig ivm isolatie Bedrag oppervlak/opmerking
Extra werk 10.790
 • ivm welstandseisen 2.800 (kosten gedeeld; elk €1.400)
 • tekenkosten, begroting en aanvraag bouwvergunning: 3.165
 • extra werk divers: 6.225 (zoals binnenisolatie,  verwijderen tuinkast,  luchtdicht maken vloer, slopen afdakje naast keuken en waterdicht maken vloer naast keuken,)
Extra werk binnen ivm asbest  3.569 Boven de ramen zaten asbesthoudende panelen: dit moest professioneel verwijderd worden: uitgevoerd door: Buurman asbestsanering
Totaal 14.359  

Totaal isolatiewerk en bovenstaande bijkomende kosten: 50.441 + 14.359 = 64.800


Naast bovengenoemde energiebesparingsmaatregelen, is nog meer gedaan.

Er is een dakluik uitgezaagd en daarin een koepel geplaatst en netjes afgewerkt (€ 2.763). Hierdoor kan ik vanuit huis het dak op met een telescoopladder en krijg ik ook daglicht  in huis. Een pomp geplaatst in de regenton en aangesloten op twee speciekuipen op het dak tbv watervoorraad op het dak.

Wb de afwerking:

 • bij het naar voren plaatsen van de voordeur zijn de muren gestukt; is een mooie aansluiting gemaakt met de tegelvloer.
 • Op mijn verzoek is de ruimte waar de radiatoren zaten, geïsoleerd met 6 cm dikke houtvezelplaten van Warmteplan en afgewerkt met leem. 
 • Op tal van punten is alles nu netjes afgewerkt; ook plekken waarvan ik had bedacht om die later eens zelf af te werken.

* NB: de gebroeders Rieken Groendaken hadden het groendak al eerder gelegd. Bij het uitzagen van het dakluik ontdekten ze dat de onderste isolatielaag plaatselijk vochtig was, waarschijnlijk ook al ten tijde van plaatsen van het groendak in 2011 door Rieken Groendaken. Hierom en ook ivm latere garantie op het groendak was het handiger dat zij deze klus deden. Het verwijderen van de oude isolatie en plaatsen van de nieuwe is hierom met korting uitgevoerd.

Extra werk tbv afwerking en comfort, door energieprestatieloket + derden Bedrag oppervlak/opmerking
Totaal energieprestatieloket, incl extra klussen 21.906 Totaalbedrag betaald aan energieprestatieloket: 62.267.
Hiervan aftrekken: isolatiewerk: (totaal isolatie: 50.441 – isolatie dakdekkers Rieken: 10.080 =) 40.361.
Verschil: 62.267 – 40.361 = 21.906
 Installatiewerk 2.650  Te Velde installatietechniek; extra electragroep aangemaakt; ventilator geplaatst; hulp terugplaatsen zonnepanelen
Nog eens op een rij wat ik betaalde Bedrag  Opmerking
Energieprestatieloket/
vaklieden50plus
40.361  isoleren (50.441 – 10.080)
idem, extra werk 21.906  
Asbest verwijderd 3.569 Buurman
Dak isolatie vernieuwd 10.080 Rieken Groendaken
Installatiewerk 2.650  1.440: verwijderen radiatoren en plaatsen boiler (incl aanschaf boiler)
1.210: ventilatie en zonnepanelen aansluiten
Stucadoorswerk; buitengevels + plafond badkamer 400  Wessels
Infraroodopnames controle 400  Van der Kleij
     
Rolluiken 5.164 5 stuks; de oude pasten niet meer door het naar voren komen van de muren. albomilsbeek.nl
Verwarmingssysteem: infraroodpanelen  2.486  Therm IQ, besteld via thuisbaas.nl; in 1e instantie 5 stuks besteld
Thermostaten 228 Therm IQ,  3 programmeerbare thermostaten (2 gebruikt)
Installatiewerk Te Velde: infraroodpanelen + warmteterugwinningskast + extra groep voor inductiekoken (bleek achteraf niet nodig, foutje BCC)  4.421 + divers materiaal, zoals: – 2 eenvoudige thermostaten woonkamer: Honeywell round on/off thermostaat € 139 ex BTW samen
– 2 bewegingsmelders Steinel samen 56,40 ex BTW
– WTW en ventilatie-openingen: 1295 ex btw
Inductieplaat 379 AEG , gekocht bij BCC
Afsluiten gas door Liander: 630 nooit in rekening gebracht
Eindtotaal 92.044  

Al eerder zelf aangeschaft:

 • 2009: 10 polykristallijne zonnepanelen, merk Bisol, BMU-215-2/227W. Betaald: 11.166,35 inc installatie. Subsidie geldt jaarlijks tot 2023 voor max. 1,955 MWh productie per jaar. Produceren ze minder, dan krijg ik ook minder. Ook het subsidietarief kan per jaar verschillen. Het maximale bedrag komt hiermee op 10.528 euro. Dat is bijna de hele aanschafprijs.
 • 2011: spouwmuurisolatie via Kies Groenlicht: €906. Hiervan kreeg ik €302 terug als subsidie van de gemeente. Totaal betaald: € 604
 • 2011: 3 laags glas en kozijnen, merk Internorm, plaatsing door Pladeko: overal behalve woonkamer zuid (daar had ik net een paar jaar eerder al dubbel glas in laten zetten, bovendien is het het zuiden en komt de zon hier al goed binnen) en de badkamerraampjes op de verdieping: circa €16.000 (kosten incl. plaatsen: 16.969. minus € 693 subsidie glas : €16.276 )
 • groendak: Rieken Groendaken: ca € 9.000
 • CO2 meter Sense Air: 163,35

Daarna nog:

Het is een flinke investering en het heeft ook een tijd voor ongemak gezorgd. Maar dan heb je ook wat: veel comfort en een lage energie-rekening, mogelijk 0. Achteraf gezien was het handiger geweest om te wachten met mijn eigen maatregelen, zoals de 3-laags glas ramen en kunststofkozijnen en de dakisolatie. Het was goedkoper geweest om in één keer een wand aan te pakken, kozijnen incl. muur. Er was ook sprake van dat dit pre-fab gemaakt zou kunnen worden en dan zou alles in een week eruit gehaald kunnen worden en de nieuwe wand weer teruggeplaatst. Dit loonde niet in mijn situatie. Maar ja, toen bestond deze integrale aanpak nog niet.

Overweeg je ook zoiets? Laat je goed voorlichten en kies voor een integrale aanpak! Bij DNA in de bouw vind je mensen die hierin geschoold zijn, zoals ook “mijn” projectbureau Energie Prestatie Loket.