Handleiding Salus 091FL RF programmeerbare thermostaat (hal beneden en slaapkamer 2)

De thermostaat is draadloos verbonden met een ontvanger naast het infraroodpaneel. De thermostaat stuurt de eraan gekoppelde ontvanger(s) aan om het infraroodpaneel wel of niet aan te zetten. 
In slaapkamer 2 is er één thermostaat voor één paneel. In de hal stuurt de thermostaat (in hal beneden) twee panelen aan: één paneel beneden en één boven.
De thermostaat werkt op twee AA batterijen. 

Ontvanger(s) handmatig uitzetten
De ontvanger kan je handmatig aan of uitzetten. Bij uitzetten reageert hij niet meer op warmtevraag van de thermostaat.
Dat kan praktisch zijn als je langdurig weg bent en niet het risico wil lopen, dat de thermostaat wordt gereset bij een stroomstoring. Hij bewaart dan nl niet jouw instelling, maar springt terug naar programma 1 met overdag verwarming.

Staat de ontvanger aan, kijk dan naar de kleur van de led-lampjes op de receiver:

 • rood (bovenste lampje): er is geen warmtevraag, het paneel staat uit.
 • rood en groen (onderste lampje); er is warmtevraag, het paneel staat aan en levert warmte. 

Om de instellingen te wijzigen, schuif je het rechter vak naar rechts.

LCD-scherm

 1. dag van de week indicator(1= maandag, 2=dinsdag, 3=woensdag, 4=donderdag, 5=vrijdag, 6=zaterdag, 7=zondag)
 2. Tijd
 3. Temperatuur
 4. Programmanummer
 5. Programma profiel indicator (zwart streepje betekent verwarmen, geen streepje: niet verwarmen)
 6. Vorstbescherming
 7. Hand: handmatige overschrijding van het programma (als je de temperatuur tijdelijk wil wijzigen)
 8. Ingestelde programma voor deze dag
 9. Indicator voor lege batterij – wordt weergegeven als de spanning van de batterijen daalt tot een bepaald niveau. Vervang de batterijen zo snel mogelijk.
 10. Koele stand (komt overeen met leeg vakje in het gekozen programma: 5) 
 11. Warme stand (komt overeen met zwart blokje in het gekozen programma: 5) 
Datum en tijd instellen

Het dagnummer wordt weergegeven boven in het LCD scherm.
Voor het instellen van de dag, druk D totdat de dag van vandaag wordt getoond.
1= maandag, 2=dinsdag, 3=woensdag, 4=donderdag, 5=vrijdag, 6=zaterdag, 7=zondag.
Voor het instellen van de tijd, druk H totdat het juiste uur is bereikt; druk M om de minuten in te
stellen. Houd de toets ingedrukt om sneller bij de juiste waarde te komen. Laat los om te selecteren.

Programmeer de twee gewenste temperaturen (hoog en laag)

Je kunt ☼ en ☽ op zowel de knoppen (links onder)  als op het LCD-scherm zien.
☼ staat voor hoge temperatuur en ☽: lage temperatuur.

 • Beweeg het schuifdeurtje naar rechts 
 • Druk op de ZON of MAAN knop onder het LCD-scherm om de temperatuur-instelling te veranderen.
 • Druk 1 of 2 keer op Temp, tot je op het LCD-scherm de temperatuur ziet knipperen. Dit betreft de programma-instelling van de op dat moment geldende instelling ☼ of ☽.  
 • ☼: verhoog de temperatuur met 0,1 graad per keer indrukken
  ☽ : verlaag de temperatuur
 • Druk op OK 
 • NB: Als je het doet in een “hoge temperatuur” tijdsvak en je wil de lage temperatuur wijzigen, verschijnt er een hand rechts onder in beeld. Hierover in het volgende blokje meer.  Gebruik de TEMP knop om de gewenste temperatuur in te stellen en druk op OK. Druk nog een keer op OK zodat het hand symbooltje verdwijnt! 
  Datzelfde geldt voor de situatie andersom: je wilt de “lage” temperatuur wijzigen tijdens een “hoge temperatuur” periode.
 • NB: stel zowel de gewenste hoge temperatuur in, bijvoorbeeld 19 graden als de lage temperatuur, bijvoorbeeld 14 graden.
  In de hal koos ik voor  17 en 14 graden. In de slaapkamer voor 19 en 14 graden.
 • NB: Het temperatuur instel bereik is 5° tot 30°C.
 • NB: Om de instelling te verlagen, druk je op de ZON-knop tot deze 30°C bereikt en dan zal de instelling terugkeren naar 5°C. Blijf drukken tot de gewenste instelling komt of houdt de toets ingedrukt.
 • NB: Let op de temperatuurmodus-indicator. Een ☼ betekent dat de hoge temperatuur wordt bekeken of gewijzigd. De ☽ duidt op de lage temperatuur. 
 • NB: Het is niet altijd nodig om de OK-toets te gebruiken.

 

Bepaal het programma voor elke dag van de week

Druk twee keer op PROG (als het goed is, zie je nu de rij met blokjes en klok: 00:00) en daarna op Prog# om een programma te kiezen voor de gekozen dag.
Hieronder zie je, als voorbeeld, dat op dinsdag gekozen is voor programma 1. 

Alleen de programma’s bekijken van elke weekdag: druk telkens op Prog om door te gaan naar de volgende dag en het programma van die dag wordt weergegeven. (Het dagnummer wordt weergegeven boven in het LCD scherm. 1=maandag..)

Programma 6, 7 en 8 zijn door de gebruiker te definiëren programma’s. 
In de hal en de slaapkamer heb ik voor alle weekdagen programma 6 gekozen. Die heb ik aangepast naar “hoge temperatuur” tussen 9 en 17 uur. Zie blok hierna
 

In dit filmpje heb ik voor dag 7 het antibevriezingsprogramma gekozen, slechts als voorbeeld:

Een programma wijzigen, is mogelijk voor 6,7,8

Druk (een of twee keer) op Prog om het programma te wijzigen. 
Je kunt de ZON en MAAN knoppen gebruiken om de verdeling van de hoge en lage temperaturen te wijzigen.
Hieronder paste ik programma 6 aan. 
NB: je kan alleen wijzigen als het blokje knippert. Wacht je te lang, dan moet je op 

Handmatig 1: de programmering omkeren: simpel en snel
Wil je het warm hebben, terwijl de programmering is ingesteld op besparing? Druk twee keer op de ZON-knop. Je ziet een hand verschijnen in het display rechts onderaan. 
Deze zal het programma tijdelijk veranderen, zodat de thermostaat de hoogste temperatuur zal volgen, ook al is het in het lage temperatuur gedeelte van het programma.
Om te beëindigen, druk op OK. Het wordt vanzelf beëindigd als de ingestelde duur van de besparing voorbij is.

Dit geldt ook voor andersom: voel je dat het te warm is, of ga je de deur uit, terwijl de programmering is ingesteld op verwarming? Druk dan op de MAAN knop.
Het programma verandert nu tijdelijk, zodat de thermostaat de laagste temperatuur zal volgen, ook al is het in het hoge temperatuur gedeelte van het programma.
Om te beëindigen, druk op OK. Het wordt vanzelf beëindigd als de ingestelde duur van de verwarming voorbij is.

Je kunt bepalen in welk deel van het programma je je bevindt aan de hand van het symbool op het LCD-scherm.

Bron

Handmatig 2: bepaal tijdsperiode voor afwijking van programma

Houd de ZON- of MAANknop enkele seconden ingedrukt, de “wacht”duur (in uren) verschijnt. Druk opnieuw op de toets om de gewenste wachtduur (afwijking van programma) in te stellen. Druk op OK.
Het maximum kan worden ingesteld op 24 uur. Wanneer de timer in de wacht staat, zal de temperatuur niet worden beïnvloed door het programma.
Wanneer de timer in de wachtstand actief is, zal het indrukken van de corresponderende temperatuurmodus-toets (bijv. ☼ als de hoge temperatuur wordt vastgehouden) de wachttijd laten zien. De resterende wachttijd kan ook met dezelfde toets worden gewijzigd. Als een andere temperatuurmodustoets wordt ingedrukt (bijv. als de lage temperatuur wordt vastgehouden), wordt de wachttijd voor de timer gewist.

Let op dat je de hand ziet: alleen dan geldt de handmatige instelling. Bron

Lang van huis: anti-bevries programma
De ontdooitemperatuur (7°C) aangegeven door  het diepvriessymbooltje () kan je niet veranderen. Hij wordt gebruikt in programma 0.
Fabrieksinstelling Standaard Thermostaat
Nadat je de batterij hebt verwisseld, kiest de thermostaat de fabrieksinstelling oftewel programma 1:
De hoge temperatuur (ZON) is 19 C. De lage temperatuur (MAAN) is 15 C. De thermostaat is standaard
ingesteld op de hoge temperatuur van 06.00 tot 23.00 uur en de lage temperatuur van 23.00 tot 06.00
uur. 
Er treden fouten op
 • Check of de batterijen leeg zijn en vervang de batterijen (AA)
 • Check of de batterijen goed contact maken et het veertje. In de hal was het rechter veertje doorgeroest; ik heb het opgeschuurd en iets uitgetrokken en daarna werkte het weer. Maar na verloop van tijd kan het veertje toch weer, door zwaartekracht, in gaan zakken en te weinig contact met de batterij maken. Dan helpt het om het weer even op te rekken. 
  In de kelder ligt een nieuwe thermostaat klaar. Ik heb mijn installateur (Steven te velde) al gevraagd om hem te installeren. Mocht het nodig zijn, dan vraag ik Steven met spoed te komen of een andere installateur).
 • Het kan ook zijn dat de buren een ontvanger hebben geïnstalleerd die interfereert. Zie de handleiding, pagina 5 over RF address code resetting
   

Originele handleiding (engels)