Investeren versus energiebesparing

Preciese getallen volgen nog, maar onderstaand plaatje geeft goed weer wat voor huizen uit de periode 1950-1970 geldt: Bij geen isolatie (0 cm) heb je enorm hoge energiekosten): zie de groene staaf links.

In de grafiek zie je dat op jaarbasis de energiekosten flink afnemen (van 14 naar 6) bij een relatief lage investering, met 6 cm isolatie en een relatief hoge U-waarde (0,41)
Maar daarna nemen de investeringskosten toe: hoe dikker de isolatie hoe duurder; hierbij nemen de energiekosten niet navenant af.

Conclusie: de grootste winst maak je met een relatief kleine investering, waarbij je 6 tot 26 cm isoleert U-waarde 0,41 tot 0,12). Dan investeer je nog zodanig dat het zich terugverdient. Daarboven loont de investering niet echt meer.

Mijn huis kreeg 20 cm isolatie, 14 cm buiten, binnen 6 cm.

Knipsel verhouding investering en opbrengst dikte isolatie karla