Keuze voor aanpak bijna of geheel passief

Eddy van Haren voerde de gegevens over het huis in zijn rekenprogramma in. Hieruit bleek renovatie tot een volledig passieve woning een heel stuk duurder uit te vallen en ook lastiger te realiseren vanwege gemeentelijke verordeningen. Deze zouden voor verbouwing aangepast moeten worden. Het is toegestaan om binnen de rooilijn bij te bouwen, 14 cm isolatie valt dan gewoon binnen de regels.

Bij geheel passief isoleren zou echter 30 cm isolatie benodigd zijn en zou je buiten de rooilijn moeten “bouwen”.

Vanwege de meerkosten en extra tijd benodigd om ontheffing aan te vragen, hebben we gekozen voor bijna passiefhuis isolatie.