Vaststellen problematiek

Gerrit Groot Roessink, Johan Soppe, Eddy van Haren bekijken de situatie thuis en horen mijn wensen.

Mijn zelf genomen maatregelen (tonzon folie onder de woonkamer vloer, driedubbellaags glas zonder ventilatieroosters, nieuwe voordeur zonder brievenbus, spouwmuur isolatie) helpen onvoldoende; het is hier in herfst/winter/voorjaar nog steeds vrij kil in de woonkamer, ook al staat de thermostaat op 19 graden.

Ook maak ik me zorgen over de ventilatie, die is nu minimaal. Ik laat me waarschuwen door het piepen van de CO2 meter en zet dan even een raam open. Dat gebeurt vaak na één of twee uur bij 2 à 3 mensen

Wens: bij eenzelfde stookgedrag (19 graden) een comfortabeler huis, genoeg ventilatie, liefst automatisch.

Ik stuur Gerrit de plattegronden, archiefbestanden en op http://dak.kjjm.nl  zette ik al eerder handige info bij elkaar over het dak.