Verwarming

Het boek “Stralingsverwarming. Gezonde warmte met minder energie” door Kris de Decker, 2014, zie website voor meer info, gaf me het zetje voor de volgende stap: radiatoren en cv-ketel eruit; overstappen van gasverwarming op infrarood verwarmings panelen.

Uit de website: Luchtverwarming verkwist bijzonder veel energie, omdat het volledige volume aan lucht in een ruimte moet worden opgewarmd, ongeacht hoeveel personen er zich in de ruimte bevinden. Daarbij heeft warme lucht de vervelende eigenschap om naar het plafond te stijgen, waar ze van geen enkel nut is. Kortom, slechts een miniem deel van het energieverbruik van de centrale verwarming wordt nuttig gebruikt voor het verwarmen van mensen.
{…] We hebben een efficiëntere, comfortabelere en gezondere oplossing nodig, en die bestaat: stralingsverwarming. Een stralingswarmtebron brengt energie rechtstreeks over naar de mens, zonder dat daarvoor eerst alle lucht in de ruimte moet worden opgewarmd. Er kunnen microklimaten worden gecreëerd, wat uiteraard veel energie-efficiënter is.
[..] De grote temperatuursverschillen die op die manier ontstaan (“stralingsassymetrie”) kunnen worden opgevangen door lokale isolatie..

Uit het boek: Infrarode straling heeft geen temperatuur, alleen maar energie. Het is pas wanneer ze op het oppervlak botst van iets dat massa heeft, dat de energie kan worden geabsorbeerd en omgezet in warmte. Lucht heeft nauwelijks massa, zodat infrarode straling bijna geen directe opwarming van de lucht als gevolg heeft. Daarom is de luchttemperatuur ongeveer even hoog in de schaduw als in de zon.
De infrarode straling van de zon zorgt wel voor een indirecte opwarming van de lucht. De zonnestraling wordt geabsorbeerd door het aardoppervlak en omgezet in warmte. Het opgewarmde aardoppervlak zorgt vervolgens voor een vertraagde opwarming van de lucht door […] effecten van conductie en  convectie. Het is dus niet de zon maar het aardoppervlak dat de lucht op aarde verwarmt.

We speelden nog even met een systeem dat te mooi lijkt om waar te zijn: infrarood vloerverwarming van Speedheat. Dit bedrijf schrijft op haar website: U wilt toch ook zuinig omgaan met energie? Dit kan doordat […] “Speedheat 100 % infrarood is, waardoor de warmte comfortabel aanvoelt.“)

Eddy van Haren kreeg geen documentatie te pakken waarin wordt uitgelegd hoe ze dit voor elkaar krijgen. Bij infrarood verwarming wordt een hoge temperatuur van 90 a 100 graden bereikt; deze geeft je het gevoel van straling zoals van de zon. Vloerverwarming daarentegen mag niet te warm zijn, anders brand je je voeten. Een temperatuur van max 28 graden is nog aangenaam.

Het lijkt bij Speedheat om gewone electrische verwarming te gaan, weliswaar in (1 mm) dunne electrische draden die misschien wel enig infraroodstralings effect bereiken. Maar Eddy  en installateur Steven te Velde denken dat het toch veel onzuiniger is dan de infrarood panelen en ook dan traditionele gasverwarming.
We waren niet onder de indruk van de kennis van te vertegenwoordiger die thuis kwam kijken. Hier kon hij niet veel aan doen, de cursus/opleiding schiet te kort en is mogelijk wat verouderd. Hij kende het bovengenoemde boek nog niet.

Steven stelde nog een alternatief voor: wandverwarming, met water, dat verwarmd zou worden door een warmtewisselaar op het dak. Dit systeem staat altijd aan, alleen dan is het energiezuinig. Ik heb hier niet voor gekozen, omdat:

  • ik vrijheid wil houden: wanneer ik het aan of uit wil zetten
  • er komt weer een apparaat bij op het dak dat onderhoud nodig heeft
  • het is een grote klus: in de wand moet gefreesd om ruimte voor de leidingen te maken en dan met leem afgewerkt.

We hebben nu gekozen voor de makkelijkste en voordeligste oplossing: infrarood panelen.