Voordeur

De voordeur is naar voren verplaatst. Hij springt nog een klein beetje in en verstoort daardoor niet het beeld van inspringen entrees in de rest van de straat (aan de even kant).

Hiermee is het eenvoudiger om de muurisolatie goed aan te laten sluiten.

Bij het vrijmaken van de voordeur werd duidelijk dat het kozijn slecht aansloot op de muur; zie de laatste 2 fotos (van Eddy)