Uitnodiging buren

Op 30 en 31 augustus ging ik bij zij- en overburen langs met een A4-tje met daarop kort de plannen en een uitnodiging om er meer over te horen op vrijdag 4 september; dan zou architect Gerrit toelichting geven. Ze zouden dan even moeten bellen of mailen of ze wel of niet kwamen. Drie mensen gaven mondeling aan geen bezwaar te hebben, en geen tijd om langs te komen. Verder reageerde er niemand, dus heb ik Gerrit gezegd dat hij niet langs hoefde te komen.
Beide zijburen kwamen echter toch. Ik lichtte de plannen nu zelf maar even toe.
Ook zij hadden geen bezwaar. Mogelijk houden we binnenkort nog een keer een gelegenheid tot vragen.

De buren gaven aan het graag ruim van te voren te horen als er veel lawaai gemaakt gaat worden.

Plannen professor Schrijnenstraat 12