Aanvraag omgevingsvergunning (welstands commissie)

Zowel de voorgevel als de achtergevel veranderen enigszins: een omgevingsvergunning (vroeger vergunning welstand commissie) moest aangevraagd. Belangrijkste punt: de belijning naar de buurpanden moest worden doorgetrokken. De voordeur moest iets minder ver naar voren geplaatst dan we wilden.

Uitnodiging buren

Eind aug. 2015: uitleg plannen aan de naaste buren; zij wilden vooral dat ik geluidsoverlast tijdig aan zou geven.